انتخابات شورای صنفی دانشجویان

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

دانشکده علوم قرآنی مراغهانتخابات شورای صنفی دانشجویان
دانشکده علوم قرآنی مراغه
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار گردید.
در راستای بهبود وضعیت امور صنفی و رفاهی، همچنین ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسئولان و تقویت فضای مشارکت و همکاری بین دانشکده و دانشجویان در حوزه‌های مختلف امور صنفی، انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه، برگزار گردید.
ادامه مطلب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای